SLOfit šolar – Športnovzgojni karton je nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole, z letom 2015 pa bomo poskusno začeli tudi z vpeljavo sistema med študentsko populacijo. S pomočjo podatkov SLOfit šolar lahko otroci in njihovi starši spremljajo svoj telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

Že več kot 30 let nam ta sistem omogoča bolj kvalitetno delo pri pouku športne vzgoje, kar se kaže tudi v gibalnem in telesnem stanju slovenskih otrok in mladine, ki je boljše od stanja v večini evropskih držav, vendar pa tudi naši otroci niso imuni na spremembe v načinu življenja in tudi pri nas že vrsto let opažamo negativne trende razvoja. Zaradi tega je danes še toliko bolj pomembno, da podatki, ki so na voljo, postanejo del vsakdanje rabe v šolah in del vsakoletne komunikacije med šolo in starši.

Meritve na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu, podatke tistih osnovnošolcev, katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK ter tistih srednješolcev, ki soglašajo sami, pa šole nato pošljejo na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelamo in jih v nekaj dneh vrnemo šoli.

INFO ŠTEVILKA SLOfit: 041 601 438

Excelov zbirni karton za elektronski vnos podatkov
(za šole, ki ne uporabljajo administrativnega orodja ŠVKarton v eAsistentu ali LoPolisu)

Wordov zbirni karton za ročni vnos podatkov
(za šole, ki ne uporabljajo administrativnega orodja ŠVKarton v eAsistentu ali LoPolisu)

Zahtevek za posredovanje elektronskih podatkov
(za šole, ki ne uporabljajo administrativnega orodja ŠVKarton v eAsistentu ali LoPolisu)

Soglasje staršev za OŠ – slovensko
Soglasje staršev za OŠ – italijansko
Soglasje staršev za OŠ – madžarsko

Soglasje dijakov za SŠ – slovensko
Soglasje dijakov za SŠ – italijansko
Soglasje dijakov za SŠ – madžarsko