V letu 2015 bomo izvedli pilotni projekt SLOfit študent, s katerim želimo študente in študentke spodbuditi k spremljanju lastnega stanja gibalne učinkovitosti in zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz telesne nedejavnosti in neustreznih prehranskih navad.

V ta namen bomo med 1. in 20. aprilom v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani organizirali več terminov, na katerih boste lahko vsi študenti in študentke preverili svoje gibalne sposobnosti ter spoznali, kakšne so vaše telesne mere.

Vsi, ki se boste udeležil meritev, boste dobili tudi povratno informacijo o stanju svojega telesnega fitnesa, na podlagi katere se boste lažje in na znanstveni osnovi odločali za izboljševanje ali dopolnjevanje svojega življenjskega sloga v smeri zdravja.

Želimo si, da bi k preverjanju svojih gibalnih sposobnosti pristopilo čim več študentov in študentk, saj bomo na ta način dobili dobro popotnico, da pilotno preverjanje v naslednjih letih preraste v urejen sistem, v katerem bo študentska populacija skozi celotno študijsko obdobje imela možnost vsakoletnega preverjanja svojih sposobnosti in učinkov svoje telesne vadbe, dolgoročni cilj pa je, da podobno preverjanje gibalne učinkovitosti omogočimo tudi vsem ostalim odraslim prebivalcem Slovenije. Namen projekta je tudi spodbuditi oblikovanje in organizacijo kakovostno vodenih programov telesne priprave in športne vadbe za študente, ki temelji na ustrezni diagnostiki telesnega fitnesa.

Preverjanje gibalne učinkovitosti bo potekalo med 1. in 20. aprilom po treh načinih:
  • pri športni vzgoji na svoji fakulteti
  • znotraj programov Centra za univerzitetni šport (CUŠ)
  • v posebnih terminih za vse ostale študente.
Meritve trajajo približno 60 minut.

Študenti fakultet, na katerih se izvaja športna vzgoja, lahko dobite informacije o meritvah pri vaših predavateljih. Pri njih se boste tudi prijavili za meritve.

FakultetaŠportna dvoranaKontaktna oseba
Biotehniška fakultetaUŠD Rožna dolinagorazd.janko@yahoo.com
Biotehniška fakultetaUŠD Rožna dolinamilan.pavic@bf.uni-lj.si
Ekonomska fakultetaŠRC Ježicapeter.breskvar@ef.uni-lj.si
Ekonomska fakultetaUŠD Rožna dolinapeter.breskvar@ef.uni-lj.si
Fakulteta za arhitekturoagolja@fgg.uni-lj.si
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoagolja@fgg.uni-lj.si
Fakulteta za družbene vedeSGGOŠjaros.stekl@fdv.uni-lj.si
Fakulteta za elektrotehnikoUŠD Rožna dolinaiztok.mihevc@fe.uni-lj.si
Fakulteta za računalništvo in informatikoiztok.mihevc@fe.uni-lj.si
Fakulteta za farmacijoUŠD Rožna dolinanada.bratuz@ffa.uni-lj.si
Fakulteta za farmacijoGimnazija Vičnada.bratuz@ffa.uni-lj.si
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijoUŠD Rožna dolinamatej.jamnik@fkkt.uni-lj.si
dusan.gerlovic@siol.net
Fakulteta za strojništvoUŠD Rožna dolinajoze.bratuz@fs.uni-lj.si
ziga.bratuz@gmail.com
Filozofska fakultetaUŠD Rožna dolinaales.mocnik@ff.uni-lj.si
Filozofska fakultetaSUAŠ (Poljane)metka.jermansenica@ff.uni-lj.si
maja.krpan@gmail.com
gregorhribar@t-2.net
Medicinska fakultetaFakulteta za športksenija.filipic-jeras@mf.uni-lj.si
Medicinska fakultetaUŠD Rožna dolinaksenija.filipic-jeras@mf.uni-lj.si
Pedagoška fakultetaPedagoška fakultetaales.omahen1@guest.arnes.si
Zdravstvena fakultetanina.hiti@zf.uni-lj.si
Fakulteta za športFakulteta za športgregor.jurak@fsp.uni-lj.si


Študenti, ki vadite v športnih programih CUŠ-a, boste lahko meritve izvedli v spodaj navedenih terminih v UŠD Rožna dolina. Za meritve se prijavite pri vodjih meritev za posamezen termin.

DanDatumUraKontaktna oseba
Ponedeljek13.04.201518:00 - 19:30ziga.bratuz@gmail.com
Ponedeljek13.04.201519:30 - 21:00ziga.bratuz@gmail.com
Torek14.04.201518:00 - 19:30ziga.bratuz@gmail.com
Torek14.04.201519:30 - 21:00matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si
Sreda15.04.201518:00 - 19:30iztok.mihevc@fe.uni-lj.si
Četrtek16.04.201519:30 - 21:00iztok.mihevc@fe.uni-lj.si
Četrtek16.04.201521:00 - 22:30iztok.mihevc@fe.uni-lj.si


Vsi ostali študenti se lahko prek spletne strani prijavite na naslednje termine:

Športna dvoranaDanDatumUra
UŠD Rožna dolinasreda08.04.201514:30 - 16:30
Fakulteta za športnedelja12.04.201520:00 - 22:00
UŠD Rožna dolinaponedeljek13.04.201514:30 - 16:30
Fakulteta za športsreda15.04.201520:00 - 22:00